111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????

ผู้ร่วมเขียน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

คลังบทความของบล็อก

บรรยายธรรม ( ม.ค. 53 )

 บรรยายธรรมของพระอธิการสมศักดิ์ โสรโท - วันที่ 3 ม.ค.53

 บรรยายธรรมของพระอธิการสมศักดิ์ โสรโท - วันที่ 4 ม.ค.53

 บรรยายธรรมของพระอธิการสมศักดิ์ โสรโท - วันที่ 6 ม.ค.53

 บรรยายธรรมของพระอธิการสมศักดิ์ โสรโท - วันที่ 8 ม.ค.53

 บรรยายธรรมของพระอธิการสมศักดิ์ โสรโท - วันที่ 8 ม.ค.53
      ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 บรรยายธรรมของพระอธิการสมศักดิ์ โสรโท - วันที่ 9 ม.ค.53

 บรรยายธรรมของพระอธิการสมศักดิ์ โสรโท - วันที่ 13 ม.ค.53

 บรรยายธรรมของพระอธิการสมศักดิ์ โสรโท - วันที่ 14 ม.ค.53

 บรรยายธรรมของพระอธิการสมศักดิ์ โสรโท - วันที่ 15 ม.ค.53 เช้า

 บรรยายธรรมของพระอธิการสมศักดิ์ โสรโท - วันที่ 15 ม.ค.53 เย็น

 บรรยายธรรมของพระอธิการสมศักดิ์ โสรโท - วันที่ 16 ม.ค.53

 บรรยายธรรมของพระอธิการสมศักดิ์ โสรโท - วันที่ 18 ม.ค.53

 บรรยายธรรมของพระอธิการสมศักดิ์ โสรโท - วันที่ 18 ม.ค.53
      อบรมครูบ้านบึง

 บรรยายธรรมของพระอธิการสมศักดิ์ โสรโท - วันที่ 19 ม.ค.53

 บรรยายธรรมของพระอธิการสมศักดิ์ โสรโท - วันที่ 20 ม.ค.53

 บรรยายธรรมของพระอธิการสมศักดิ์ โสรโท - วันที่ 21 ม.ค.53

 บรรยายธรรมของพระอธิการสมศักดิ์ โสรโท - วันที่ 22 ม.ค.53
      มหาวิทยาลัยบูรพา

 บรรยายธรรมของพระอธิการสมศักดิ์ โสรโท - วันที่ 23 ม.ค.53

 บรรยายธรรมของพระอธิการสมศักดิ์ โสรโท - วันที่ 24 ม.ค.53

 บรรยายธรรมของพระอธิการสมศักดิ์ โสรโท - วันที่ 24 ม.ค.53
      มหาวิทยาลัยบูรพา

 บรรยายธรรมของพระอธิการสมศักดิ์ โสรโท - วันที่ 25 ม.ค.53

 บรรยายธรรมของพระอธิการสมศักดิ์ โสรโท - วันที่ 26 ม.ค.53

 บรรยายธรรมของพระอธิการสมศักดิ์ โสรโท - วันที่ 28 ม.ค.53

 บรรยายธรรมของพระอธิการสมศักดิ์ โสรโท - วันที่ 29 ม.ค.53

 บรรยายธรรมของพระอธิการสมศักดิ์ โสรโท - วันที่ 30 ม.ค.53

 บรรยายธรรมของพระอธิการสมศักดิ์ โสรโท - วันที่ 31 ม.ค.53