111

Recent Posts

Recent Posts

Recent Posts

???????????

ผู้ให้ข้อมูลร่วมกัน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

คลังบทความของบล็อก

กิจกรรมวันสงกรานต์ 2556

กิจกรรมวันสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 13-15 เมษายน ปี พ.ศ.2556 

    ทำบุญถวายสังฆทาน บังสกุลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
                                                

                           

                           

                           

                           

                           

                                                         

ขอขมาพระรัตนตรัย ครูอาจารย์ และสรงน้ำพระสงฆ์
และผู้สูงอายุ

                                   

                           

                            

                           

                           

                           

                            

นำเจริญพุทธมนต์
ร่วมเจริญพุทธมนต์
                         

แสดงธรรม
เดินไปทานอาหาร
                           

ทานอาหาร
ลาศีล ๘
       นมัสการหลวงพ่อดร.ภัททันตะอาสภะมหาเถระ
                 อัคคมหากัมมัฏฐานาอาจริยะ